Aktualizácia:  09.08.2020 21:20
Meniny na webPočet registrovaných hráčov vo FAM Poprad k 01.10.2017: "347". Z toho aktívnych je 193 a neaktívnych je 154.

Ďakujeme za podporu našej mládeže:

Výsledky mládežníckych mužstiev v súťažnom ročníku 2020/2021
Mladší žiaci II.liga skupina "D", VsFZ Košice
  Výsledky»»»  
Starší žiaci II.liga skupina "D", VsFZ Košice
  Výsledky »»»  
IV. liga skupina "Podtatranská",    VsFZ Košice
Zápas »»» Výsledky»»»  
IV. liga skupina "Podtatranská",    VsFZ Košice
Zápas »»» Výsledky»»»  
Famkárikovia
Prípravka
Mladší žiaci
Starší žiaci
Dorast
Aktuality v mesiaci "August"

Tréningy prípravky v Auguste 2020 budú v pondelok, v stredu a v piatok o 16:00 hod. na ihrisku ZŠ Jarná ak nastane nejaká zmena, bude to oznámené v návštevnej knihe.

Prípravný zápas sž "Lendak"  
  Aktualizácia: 03.08.2020 Čas: 20:15
V stredu 05.08.2020 sa zúčastnia starší žiaci FAM Poprad U15 ročník 2006 a mladší prípravného zápasu v Lendaku s domácim mužstvom. Zraz je pred ZŠ Jarná o 15:30 hod. Na zápas pôjdeme autami, hrať budeme v dresoch.
Nominácia:
všetci ročník 2006 a mladší
Tréning dorastencov a prípravky august 2020
Aktualizácia: 03.08.2020 Čas: 17:30
Tréningy dorastencov v Auguste 2020 budú v pondelok, v stredu a v piatok o 14:30 hod. na ihrisku ZŠ Jarná, ak nastane nejaká zmena, bude to oznámené v návštevnej knihe. 
Tréningy prípravky v Auguste 2020 budú v pondelok, v stredu a v piatok o 16:00 hod. na ihrisku ZŠ Jarná ak nastane nejaká zmena, bude to oznámené v návštevnej knihe.
Úvodný tréning žiakov r.2006 a mladší  
  Aktualizácia: 02.08.2020 Čas: 10:30
V pondelok 03.08. 2020 o 16:30 hod. pozývam všetkých registrovaných hráčov FAM Poprad ročník 2006 a mladší na úvodný tréning, ktorý sa uskutoční na ihrisku ZŠ Jarná 
Tréner: Vlado Baran 
Rozlosovanie mládežníckych mužstiev  
  Aktualizácia: 22.07.2020 Čas: 19:30
Pri jednotlivých kategóriach pridané rozlosovanie súťaži

Informácie

Podporte darovaním 2% FAM Poprad!
Ešte stále sa dá darovať 2 %.

Charitatívna reklama - nový nástroj na financovanie všeobecne prospešných aktivít tretieho sektora 

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 eur ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).
Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%).

Prestupový poriadok a pravidlá klubu.
Pre viac informácii, klikni »»»
Postup prestupu do FAM Poprad.
Pre viac informácii, klikni »»»
Registračný a Prestupový poriadok SFZ »»»
Pre viac informácii, klikni »»»
O násÚvodFamkárikoviaPrípravkaMladší žiaciStarší žiaciDorastNávštevná kniha

FAM Poprad @ 2010.| Použitie len so súhlasom FAM Poprad. Všetky práva vyhradené.
Web: www.fampoprad.sk |  E mail: fampoprad@fampoprad.sk | Design by: FAM Poprad